QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Bản quy chế này ban hành các quy định bắt buộc áp dụng đối với các thành viên sàn giao dịch Thương mại Điện tử Tung Tăng Mua Sắm (gọi là thành viên) với mục đích tạo ra một môi trường hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thông qua website thương mại điện tử;

2. Các thành viên, các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử Tung Tăng Mua Sắm (gọi là sàn giao dịch TMĐT) có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung quy chế.

3. Tất cả các nội dung trong bản quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào sàn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình, tuân thủ quy định pháp luật và nội dung quy chế của sàn giao dịch TMĐT.

QUY ĐỊNH CHUNG

1. Sàn giao dịch TMĐT Tung Tăng Mua Sắm do Công ty TNHH Tung Tăng sáng lập và phát triển với tên miền Sàn giao dịch là: https://tungtang.com.vn/

Sàn giao dịch TMĐT Tung Tăng Mua Sắm là nơi giao thương giữa người mua người bán và các cộng tác viên (người chia sẻ) đồng thời giúp quá trình mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ qua mạng thực hiện một cách nhanh gọn và hiệu quả.

2. Thành viên sàn giao dịch TMĐT:

- Cá nhân, tổ chức đăng ký thành viên hợp pháp tại sàn giao dịch TMĐT sẽ được ban quản lý sàn TMĐT Tung Tăng Mua Sắm (gọi là Ban Quản Lý) xét duyệt hồ sơ, cho đăng sản phẩm lên sàn giao dịch.

- Thành viên có trách nhiệm thực hiện Quy chế này;

- Thành viên được phép sử dụng dịch vụ do sàn giao dịch TMĐT Tung Tăng Mua Sắm và các bên liên quan cung cấp. Từ “dịch vụ” bao gồm tất cả các dịch vụ do sàn giao dịch TMĐT Tung Tăng Mua Sắm cung cấp hoặc liên quan đến sàn giao dịch TMĐT Tung Tăng Mua Sắm.

- Hàng hóa, sản phẩm dịch vụ tham gia giao dịch phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

- Hoạt động mua bán qua Tung Tăng Mua Sắm phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

3. Địa chỉ giao dịch: https://tungtang.com.vn/

Ngoài địa chỉ trên, sàn giao dịch TMĐT Tung Tăng Mua Sắm không có bất kỳ địa chỉ giao dịch nào khác.

4. Lĩnh vực hoạt động của sàn giao dịch TMĐT:

Mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ mà pháp luật cho phép;

Việc kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website thương mại điện tử còn phải chịu sự điều chỉnh của các quy định pháp luật liên quan tới hàng hóa, dịch vụ đó.

Thành viên không được phép đăng tin mua bán các hàng hóa, cung ứng dịch vụ vi phạm thuần phong mỹ tục, vi phạm các quy định của pháp luật. 

QUẢN LÝ THÔNG TIN XẤU:

Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về việc bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động, sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho sàn giao dịch điện tử Tung Tăng Mua Sắm về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Thành viên phải cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin đăng tải trên sàn giao dịch TMĐT Tung Tăng Mua Sắm đặc biệt thông tin về giá cả, chất lượng sản phẩm, hoa hồng(nếu có). Mọi thông tin được sửa đổi, bổ sung, thay thế phải được thông báo kịp thời cho ban quản lý sàn và cập nhật trên Website.

Thành viên không sử dụng dịch vụ của sàn giao dịch TMĐT Tung Tăng Mua Sắm vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của sàn giao dịch TMĐT Tung Tăng Mua Sắm hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Sàn giao dịch TMĐT Tung Tăng Mua Sắm có quyền tạm ngừng hoặc hủy bỏ dịch vụ cung cấp cho người dùng ngay lập tức mà không cần cảnh báo và/hoặc thông báo nếu người dùng có hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Đối với các hành vi lừa đảo sàn giao dịch TMĐT Tung Tăng Mua Sắm có quyền cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước để xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH LỖI KỸ THUẬT TRÊN SÀN GIAO DỊCH:

Khi thực hiện các giao dịch trên sàn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

Ban quản lý sàn giao dịch TMĐT Tung Tăng Mua Sắm cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các thành viên thông báo cho ban quản lý sàn giao dịch TMĐT quan địa chỉ email: info@tungtang.com.vn . Chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các thành viên tham gia sàn giao dịch TMĐT Tung Tăng Mua Sắm.

Tuy nhiên, Ban quản lý sàn giao dịch TMĐT Tung Tăng Mua Sắm sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do ban quản lý gây ra.

Thành viên không được hành động gây mất uy tín của sàn giao dịch TMĐT Tung Tăng Mua Sắm dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của sàn giao dịch TMĐT Tung Tăng Mua Sắm. 

Vòng Quay May Mắn