BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

- Khi đăng ký trở thành thành viên của Tung Tăng Mua Sắm, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn phải cung cấp đầy đủ các thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. 

Hệ thống Tung Tăng Mua Sắm sẽ không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên nếu như tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

- Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về số lần viếng thăm, bao gồm số trang bạn xem, số links (liên kết) bạn click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến website Tung Tăng Mua Sắm

- Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Tung Tăng Mua Sắm

- Sàn TMĐT Tung Tăng Mua Sắm cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân của người dùng theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Tung Tăng Mua Sắm Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng.

- Cam kết không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.